Privacystatement

  Privacy statement Beauté Éternelle

  Inleiding

Beauté Éternelle neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@beaute-eternelle.nl.

  Wie is Beauté Éternelle?

Beauté Éternelle is de eenmanszaak Schoonheidssalon Beauté Éternelle, kantoorhoudende te (1098 CC) Amsterdam aan Hogeweg 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34129211.

Wanneer Beauté Éternelle jouw persoonsgegevens verwerkt, is Beauté Éternelle de verwerkingsverantwoordelijke.

  Hoe gebruikt Beauté Éternelle jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beauté Éternelle persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beauté Éternelle voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beauté Éternelle worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

  Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

  Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

  Website

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

  Hoe verkrijgt Beauté Éternelle jouw persoonsgegevens?

Beauté Éternelle heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

  Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Beauté Éternelle over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

  Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Beauté Éternelle. Je kunt verzoeken dat Beauté Éternelle je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

  Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beauté Éternelle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beauté Éternelle of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

  Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beauté Éternelle te verkrijgen. Beauté Éternelle zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

  Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beauté Éternelle je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

  Reactie door Beauté Éternelle

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beaute-eternelle.nl. Beauté Éternelle zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Beauté Éternelle een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beauté Éternelle je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Beauté Éternelle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

  Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beauté Éternelle je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@beaute-eternelle.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beauté Éternelle jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@beaute-eternelle.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.